Przewodnik po Wrocławiu - Elżbieta Zielińska
Zapraszam do zwiedzania ze mną Wrocławia i Dolnego Śląska

Wycieczki piesze

         01.Wrocław w pigułce.

To oferta dla Tych,którzy mają mało czasu i decydują się zwiedzić Wrocław tylko przejazdem w ciągu 3 godzin

* Wersja bez oglądania Panoramy Racławickiej obejmuje 3 godzinny spacer z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim I Piaskowym z przejściem do rynku.

* Wersja z seansem w Panoramie obejmuje 0,5 godzinnny seans w Panoramie i 2,5 godzinny spacer przez Ostrów Tumski, Ostrów Piaskowy do rynku

Ceny biletów :
- Panorama racławicka = 18 zł U / 25 zł N

  02.Z wizytą na
                                            uniwersytecie.

 1. Seans w Panoramie Racławickiej
 2.  Ostrów Tumski z wejściem do gotyckiej katedry św. Jana Chrzciciela
 3. Ostrów Piaskowy z wejściem do kościoła NMP [ tu ruchoma szopka]
 4. Przejście przez barokowe ogrody Ossolineum
 5. Zwiedzanie barokowego gmachu uniwersytetu [ Aula Leopoldina i wejście na punkt widokowy na Wieży Matematycznej ]
 6. Gotyckie więzienie miejskie
 7. Stare Jatki [gotyckie sklepy rzeźnickie]
 8. Przejście do rynku
 9. Plac Solny
 10. Zwiedzanie rynku z gotycko-renesansowym ratuszem
Czas trwania wycieczki : 4,5 godziny

Ceny biletów :
- Panorama Racławicka = 18 zł U / 25 zł N
- uniwersytet = 5 zł U / 8 zł N

03. Wrocław dla wytrwałych.

 1. Seans w Panoramie Racławickiej
 2. Przejście przez Ostrów Tumski i Piaskowy
 3. Przejście przez barokowe ogrody Ossolineum
 4. Zwiedzanie barokowego gmachu uniwersytetu
 5. Przejście przez Stare Jatki do rynku
 6. Plac Solny i   dawny pałac królów pruskich
 7. Opera wrocławska
 8. Powrót do rynku ulicą Świdnicką
 9. Zwiedzanie rynku z gotycko-renesansowym ratuszem


Czas trwania wycieczki : 5,5 godziny


Ceny biletów :

1.Panorama Racławicka : 18 zł U /25 zł N

2.Muzeum Uniwersytetu :5 zł U / 8 zł N lub
                                        6 zł U / 10 zł N
 
 
04. Wrocław dla wytrwałych z niespodzianką.

Program zwiedzania taki sam jak w wariancie 03.
 
 1. Dodatkowo 1 godzina przerwy na wspólną kawę 
 2. Dodatkowo - NIESPODZIANKA*
* Przy tym wariancie w tej samej cenie zamiast przerwy na kawę i niespodzianki może być przerwa na obiad.


Czas trwania wycieczki : 6,5 godziny


Ceny biletów ; jak w wariancie 03

Kawa + niespodzianka : 22 zł / osoba lub obiad
05. Wrocław nocą.

-
Spacer po wrocławskim rynku z przejściem na wyspy wrocławskie w nocnej scenerii.

Czas trwania wycieczki : 3 godziny 06. Wrocławskie ZOO z przewodnikiem.

Zwiedzanie wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego z przewodnikiem trwa 3 godziny.Cena biletu do ZOO : 10 zł U / 15 zł N
 

Zapraszam !


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja