Przewodnik po Wrocławiu - Elżbieta Zielińska
Zapraszam do zwiedzania ze mną Wrocławia i Dolnego Śląska

Spacery tematyczne
Oferta spacerów tematycznych po Wrocławiu skierowana jest przede wszystkim do tych z Państwa, których interesuje w szczególny sposób jakaś wybrana tematyka z historii i zabytków Wrocławia.

Spacery mogą pełnić również formę wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Podane na naszej stronie trasy wycieczek to tylko kilka najbardziej popularnych propozycji. Gdyby interesował Państwa temat nie uwzględniony w pniższym wykazie prosimy o kontakt [ np. temat Festung Breslau; wrocławskie judaika, wrocławskie dworce kolejowe, wrocławska biała flota, parki i przyroda Wrocławia i.t.d. ]  13. Wrocław gotycki.1. Spotkanie w rynku pod pręgieżem i omówienie gotyckich elementów w architekturze ratusza.
2. Kościół św. Elżbiety i gotyckie epitafia - temat śmierci w średniowieczu
3. Gotyckie Stare Jatki i więzienie miejskie.
4. Przejście do Mauzoleum Piastów Wrocławskich - rola Piastów w historii Wrocławia i Polski.
5. Dom Panien Trzebnickich i wspomnienie o św. Jadwidze.
6. Przejście do gotyckiej katedry św. Jana Chrzciciela.
7. Kościółek św. Marcina i fragmenty murów gotyckich na Ostrowie Tumskim.

Czas trwania spaceru : 3 godziny
  14. Śladami baroku po Wrocławiu.

1. Spotkanie pod pomnikiem Al. Fredry w rynku i spojrzenie na barokową kamienicę Pod Siedmioma Elektorami.
2. Przejście do gmachu głównego uniwersytetu - zwiedzanie barokowej Auli Leopoldina i kościoła Najświętszego Imienia Jezus.
3. Barokowe ogrody Ossolineum.
4. Przejście do katedry - tu wejście do barokowych kaplic grobowych wrocławskich biskupów.

Czas trwania spaceru : 3 godziny

  15. Dzielnica Czterech Świątyń.

Chęć udziału w tym spacerze należy zgłosić na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Związane jest to z koniecznością umówienia grupy na wejście do kościoła Opatrzności Bożej, synagogi i cerkwi.

1. Spotkanie przy hotelu Europeum przy ul. Kazimierza Wielkiego.
2. Dawny kościół dworski królów pruskich - obecnie ewangelicko augsburski.
3. Synagoga Pod Białym Bocianem - wejście tylko z przewodnikiem wyznania mojżeszowego.
4. Przejście do cerkwii Przemienienia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Czas trwania spaceru : 4 godziny


Ceny biletów : synagoga : 3 zł U / 6 zł N
                     

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja